Woensdag 23 september 2009

Vrouwe Teuntje: eerste vaste ligplaats voor historische schepen ingenomen!
Wethouder Egbert van Dijk verwelkomt de heer en mevrouw Weijnen in Meppel. V.l.n.r: Havenmeester Adrie ter Wal, Bernard Sportel, de heer en mevrouw Weijnen, Egbert van Dijk en evenementen coördinator Gerrie Ebbeling.

Woensdag 16 september is de Vrouwe Teuntje afgemeerd voor de Remonstrantse Kerk aan de Heerengracht in de binnenstad van Meppel. Het historische schip is het eerste dat gebruik maakt van de in totaal vijf vaste ligplaatsen die zijn aangewezen. Al zo’n 10 jaar hebben enthousiaste Meppelers gezocht naar mogelijkheden om varende historische schepen blijvend in het stadsbeeld te krijgen. De laatste vier kwam hun initiatief in een stroomversnelling. Zij hebben gezocht naar goede plekken, zodat schippers zich welkom voelen tussen hun nieuwe buren. Daarvoor zijn goede afspraken nodig, zodat de verwachtingen van alle betrokkenen op elkaar kunnen worden afgestemd. Na veel overleg is gekozen voor een Stichting Schepen in Meppeler Grachten die sinds 2 jaar de voorbereidingen coördineert.

Bernard Sportel van de Stichting: “Er zijn nu drie vergunningen verleend, waarvan twee aan de Heeren-gracht. Voor de overige plekken zijn we nog in onderhandeling of zoeken we nog naar een goede invulling. Vanzelfsprekend doen we alles om te komen tot goede harmonie en goede kwaliteit. Het plaatje moet echt passen. Schippers kunnen tegenwoordig kiezen uit meerdere havens, want gemeentebesturen zien gelukkig de meerwaarde van levende schepen in stad en dorp. Het aantal historische schepen blijft natuurlijk beperkt, hoewel er nog druk gerestaureerd wordt. Meppel speelt zich met het Grachtenfestival prima in de picture, want de eerste contacten met schippers zijn tot nu toe telkens gelegd tijdens dit gewel¬dige evenement. Mensen ervaren Meppel en omgeving als bijzonder prettig. Ze kunnen bovendien ook zonder de mast te strijken tot midden in de stad varen!”

Verwelkoming
Wethouder Van Dijk verwelkomde de heer en mevrouw Weijnen als kersverse inwoners van Meppel: “Ze hebben een eigen adres gekregen en binnenkort zorgen we nog voor de nodige voorzieningen. We bieden natuurlijk een leuke stad met een prima leefklimaat en veel winkels. Wat ook telt is goed openbaar vervoer, want je neemt als schip¬per natuurlijk niet overal je schip mee naar toe. Positief zijn onze lage kades, zodat bewoners van schepen gemakkelijk aan en van boord kun¬nen gaan. Ik hoop dat de schippers van de Vrouwe Teuntje een pret¬tige tijd in Meppel gaan beleven. Een goede kans vanwege de rust, ruimte en de geweldige natuur in de omgeving, die zich ook goed leent om te fietsen. Laten we de nieuwe inwoners vrij en open verwelkomen. Net als bijhet Grachtenfestival dat ze al eerder bezocht hebben.”

Overigens zal de Vrouwe Teuntje niet stilliggen, want net als bij andere historische schepen is varen heel belangrijk voor de conditie van deze “monumenten van het water”. Regelmatig zal het schip daarom de haven verlaten, waarmee ook weer ruimte ontstaat voor tijdelijke gasten.

IMG_0584

scannen0006

Recente berichten

Hieronder staan de drie meest recente berichten.

Bordjes aan gracht Toen en Nu

Er wordt hard gewerkt door Gert-Jan Mink aan de bordjes aan de gracht met de foto's Toen en Nu.(met medewerking van Deandro en Dion) In de zomerperiode willen we de bordjes aan de gracht voorzien van foto's van toen en nu. Nog niet alle foto's zijn geplaatst, wordt...

Lees meer

Nieuwe buren Keizersgracht 42

De Gemeente Meppel heeft na een positief advies van Stichting Schemegra een vergunning verleend voor een ligplaats t.h.v. Keizersgracht 42, aan de dektjalk op de foto genaamd Eben Haezer. Dit scheepstype heeft vroeger de Meppeler wateren veelvuldig bevaren. Op de foto...

Lees meer