Sinds 2009 wordt onze gracht weer opgesierd door een viertal historische schepen.
Het betreft