“De Gracht”
 
Sinds een aantal jaren (2007) is de Hoogeveense Vaart tussen de Keizersgracht/Heerengracht in de wintertijd aangekleed met drijvende fonteinen, kerstbomen en na de kersttijd een andere versiering. Een buurtinitiatief bedoeld om de sfeer rondom de gracht te verhogen. Bewoners van beide kanten van de gracht klussen samen voor een sfeervol eindresultaat.
De kosten voor dit buurtinitiatief worden gedragen door de bewoners van de Keizersgracht/Heerengracht en kromme elleboog.
We denken dat dit buurtinitiatief zorgt voor een sfeervolle entree in Meppel en hierdoor bijdraagt aan het imago van Meppel. Het gezamenlijke karakter van dit initiatief versterkt de sociale banden in onze buurt.
Alle objecten die in het water liggen worden door de bewoners zelf aangeschaft, onderhouden en gerepareerd wanneer nodig.
Het initiatief is gekomen door een aantal bewoners, die de donkere gracht rond kerst en oud en nieuw wat wouden opvrolijken.
Verder willen wij ons geen vereniging of  stichting noemen, de activiteiten die de buurt onderneemt worden georganiseerd op eigen initiatief en bij voldoende deelname.
Verder word er bij voldoende deelname in de zomer een BBQ georganiseerd en in de eerste maand van het jaar een Nieuwjaars borrel.
De buurt word via mail of briefing op de hoogte gehouden over verschillende zaken die in de buurt van belang kunnen zijn.